Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

Arpó magdalenià

Arpó magdalenià amb doble filera de dents, 9.000-8.000 aC, cova de la Bora Gran d’en Carreras (Serinyà). Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

 

Arpó magdalenià amb doble filera de dents, 9.000-8.000 aC, cova de la Bora Gran d’en Carreras (Serinyà). Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

 

Els arpons amb doble filera de dents marquen a Europa occidental el punt culminant del magdalenià superior, entre el 9.000-8.000 aC, just abans que s’acabi el període glacial i comencin les cultures derivades del magdalenià, com l’azilià.

L’extraordinària indústria òssia, amb algunes peces decorades amb incisions, de la Bora Gran d’en Carreras (Serinyà), compta amb arpons amb dues fileres de dents que hem de situar, doncs, en aquest moment final del paleolític superior, el moment dels darrers grans caçadors.

scroll to top icon