Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

Falç neolítica

La falç neolítica és una de les peces més representatives de la Draga. Fotografia de Salvador Comalat. Poblat neolític de la Draga. Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

La falç neolítica és una de les peces més representatives de la Draga. Fotografia de Salvador Comalat. Poblat neolític de la Draga. Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

L’any 1995, durant l’excavació al sector subaquàtic de la Draga, dintre del mateix Estany, es va produir una troballa excepcional. Els arqueòlegs van recuperar per primera vegada una eina de fusta. Es tractava d’una petita falç feta de saüc, de poc més de 20 centímetres de llarg, que encara conservava la làmina de sílex i l’adhesiu, un fet sense precedents a la península Ibèrica. Els fabricants de la peça havien seleccionat minuciosament la matèria primera, tot escollint la confluència de dues branques per tal que la falç tingués un angle recte que ajudés a aplegar les tiges dels cereals. L’empunyadura consisteix en un petit pom cilíndric, tallat expressament per a facilitar la subjecció.

scroll to top icon