Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Mòla de Salardú

Banc

Una petita estructura de fusta permetia mantenir el banc al seu lloc. Mola de Salardú. Musèu dera Val d'Aran.
 

 

Una petita estructura de fusta permetia mantenir el banc al seu lloc. Mola de Salardú. Musèu dera Val d'Aran.

 

 

El banc era una peça de fusta allargada amb un cub metàl·lic encaixat, anomenat dau. Aquest dau tenia un petit forat al centre per on s’introduïa l’agulla del rodet. En caure l’aigua sobre aquest, l’agulla girava dins el forat i impedia que el rodet sortís del banc.

El moliner, per mitjà de l’alçador, una peça que comunicava el banc amb la planta superior, podia moure cap amunt i cap avall el banc apujant o abaixant la pedra volandera. Així podia moldre el gra més gros o més fi.

scroll to top icon