Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Mòla de Salardú

Naut Aran

Molí fariner de Salardú.

Molí fariner de Salardú.

L’aprofitament del cabal del riu, tant a l’Aran com a la resta dels Pirineus, ha estat al llarg dels segles la principal font d’energia que ha mogut molins, serradores i fàbriques llaneres. Coneixem l’existència de molins fariners a l’Aran des de l’edat mitjana. Es tractava de molins de propietat comunal que servien per abastar de farina els veïns dels pobles.

Des de l’any 2003, la Mòla de Salardú forma part dels Musèus dera Val d’Aran. Trobem documentat per primera vegada aquest antic molí fariner l’any 1613, i va estar en funcionament fins al final de la Guerra Civil. La Mòla representa el prototipus de mola aranesa: una construcció de petites dimensions, d’una sola planta, bastida amb els mateixos materials de l’arquitectura local: pedra de granit, fusta i pissarra. En la seva restauració es va conservar una bona part de l’estructura, els objectes i l’entorn original de l’edifici.

NNITAQAT

<p>El moliner podia observar tot el que passava al carcab&agrave; a trav&eacute;s d&rsquo;una trapa situada al terra.</p>
Produint energia
Produint energia
<p>La llar de foc era un element imprescindible en els molins fariners aranesos.</p>
Transformant el cereal
Transformant el cereal

ṚEHWAYEJ

<p>Els sedassos eren objectes habituals a les cases araneses, ja que no totes podien disposar d&rsquo;un cernedor. Mola de Salard&uacute;. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
Cernedor del molí
Cernedor del molí
<p>Una petita estructura de fusta permetia mantenir el banc al seu lloc. Mola de Salard&uacute;. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
Banc
Banc
<p>Els &agrave;leps eren l&rsquo;element m&eacute;s important del rodet. De com estiguessin col&middot;locats i inclinats, depenia el seu funcionament. Mola de Salard&uacute;. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
Rodet
Rodet
<p>L&rsquo;arbre quedava fortament subjecte al rodet per mitj&agrave; de diverses falques. Mola de Salard&uacute;. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
Arbre
Arbre
<p>Alguns dels cereals cultivats a l&rsquo;Aran eren el s&egrave;gol, el blat, el fajol, l&rsquo;ordi i el blat de moro. Mola de Salard&uacute;. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
Galin Reiau
Galin Reiau
<p>Les ratlles o petites canals esculpides a les pedres de moldre permetien una millor m&ograve;lta de la farina. Mola de Salard&uacute;. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
Pedres de moldre
Pedres de moldre

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.cultura.conselharan.org/content/category/15/55/157/lang,catalan/
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
info.museu@aran.org

RXAṚITA

scroll to top icon