Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya

Pere Serra, Mare de Déu dels Àngels i sants, cap al 1385

Mare de Déu dels Àngels i sants, Pere Serra, segle XIV. Tremp i daurat amb pa d'or sobre fusta, 195,8 x 131 x 11 cm. MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona.

 

Mare de Déu dels Àngels i sants, Pere Serra, segle XIV. Tremp i daurat amb pa d'or sobre fusta, 195,8 x 131 x 11 cm. MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona.

 

Aquesta esplèndida taula central i els dos cossos de predel·la amb sants (que originàriament devien flanquejar un sagrari) són les úniques parts conservades d’un retaule. Dedicat a la Mare de Déu, va ser pintat per a una de les capelles de la girola de la catedral de Tortosa, probablement cap a la dècada dels anys vuitanta del segle XIV.

El compartiment de la Mare de Déu amb l’Infant, voltats d’àngels músics, és una versió de gran delicadesa i refinament d’un tipus iconogràfic que va gaudir d’una fortuna immensa a l’època.

Pere Serra, l’autor del retaule, va pertànyer a una família de pintors que van acabar encapçalant la pintura catalana de la segona meitat del segle XIV.

scroll to top icon