Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya

Lucas Cranach, Parella amorosa desigual, 1517

Parella amorosa desigual, Lucas Cranach, 1517. Oli sobre fusta, 27,3 x 18 cm. MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona.

Parella amorosa desigual, Lucas Cranach, 1517. Oli sobre fusta, 27,3 x 18 cm. MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona.

La parella amorosa d’edat desigual és un tema de llarga tradició. Va ser un dels arguments predilectes de la Reforma luterana i Cranach el va representar força sovint. L’escena conté una intenció moralitzadora: representa el robatori, per part d’una noia jove, a un vell imprudent que perd el món de vista davant dels seus encants, mentre ella somriu amb satisfacció i fica la mà a la bossa del luxuriós.

L’obra, pertanyent al llegat Cambó, està signada i datada al costat del braç de la noia amb el distintiu de l’artista: un petit drac amb les ales cap amunt.

scroll to top icon