Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya

Majestat Batlló, mitjan segle XII

Majestat Batlló, Anònim, mitjan segle XII. Talla en fusta de noguera, salze, om (pal de la creu) i alzina (travesser de la creu) endrapada parcialment i policromada al tremp, 156 x 119,5 x 20,5 cm. MNAC - Museu Nacional

Majestat Batlló, Anònim, mitjan segle XII. Talla en fusta de noguera, salze, om (pal de la creu) i alzina (travesser de la creu) endrapada parcialment i policromada al tremp, 156 x 119,5 x 20,5 cm. MNAC - Museu Nacional

Les imatges tallades en fusta constituïen un dels elements fonamentals de l’església com a objectes de devoció. Una de les tipologies més desenvolupades a Catalunya va ser la de les majestats, imatges de Jesucrist crucificat, vestit amb túnica i sovint amb corona que simbolitzen el seu triomf sobre la mort, entre les quals destaca la majestat Batlló. Es caracteritza pel caràcter solemne, gràcies a una composició marcada per la frontalitat i la geometrització, i a l’aspecte luxós de la túnica, que recorda els refinats teixits bizantins o hispanomusulmans. Aquesta modalitat tenia un gran referent, el Volto Santo di Lucca [Santa Faç de Lucca] (Toscana, Itàlia), objecte d’un culte extraordinari des de finals del segle XI.

Un estudi de la peça ha permès descobrir que, sota la capa actual de policromia, s’amaguen les restes d’una altra de més antiga (entre cinquanta i cent anys més antiga), de la qual s’ha fet una reconstrucció virtual. La decoració visible és substancialment a base de tons blaus i vermells, i, en canvi, en la primitiva predomina el vermell barrejat amb verd i groc.

scroll to top icon