Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya

Frontal d’altar d'Avià, cap al 1200

Frontal d’altar d'Avià, Anònim, segle XIII. Tremp, tapajuntes de pergamí, relleus d'estuc i restes de full metàl·lic colrat sobre fusta, 107 x 177 x 7,5 cm.

Frontal d’altar d'Avià, Anònim, segle XIII. Tremp, tapajuntes de pergamí, relleus d'estuc i restes de full metàl·lic colrat sobre fusta, 107 x 177 x 7,5 cm.

Aquest frontal és una representació excel·lent de l’art del 1200, que es va caracteritzar per la influència, a l’Occident cristià, de l’art bizantí renovat al segle XII a través de la miniatura anglesa i de l’art dels croats. El frontal se centra en la figura de Maria com a Sedes Sapientiae o tron de la saviesa, amb el Nen a la falda i flanquejada per quatre escenes de la infantesa de Jesús. La influència estilística de Bizanci és perceptible en el modelat escultural dels cossos, en el tractament dels rostres en tres quarts i en els vestigis de decoració vegetal daurada dels fons. També és d’origen bizantí la posició de Maria en l’escena de la nativitat, on resta mig asseguda sobre un feix de palla.

scroll to top icon