Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya

Diego Velázquez, Sant Pau, cap al 1619

Sant Pau, Diego Velázquez, segle XVII. Oli sobre tela, 99,5 x 80 cm.

Sant Pau, Diego Velázquez, segle XVII. Oli sobre tela, 99,5 x 80 cm.

Es tracta d’una pintura de joventut feta per Diego Velázquez poc abans d’entrar al servei del monarca espanyol Felip IV. Aquesta obra es considera fonamental per a l’estudi de la influència del realisme pictòric de Caravaggio a Espanya.

El sant, assegut, porta túnica i es cobreix amb un mantell gruixut. Té la cabellera fosca, la barba canosa i el rostre amb profundes arrugues. Una aurèola de llum al voltant del cap declara la seva santedat. Mostra un llibre que indica la seva condició d’apòstol, i potser també la d’intel·lectual o filòsof, tot i que, a dalt a l’esquerra, apareix una inscripció que l’identifica clarament: «S. PAVLVS».

scroll to top icon