Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MhiC – Museu d’Història de la Immigració de Catalunya

Sembrador

Sembrador, Col·lecció Museu d’història de la immigració de Catalunya.

Sembrador, Col·lecció Museu d’història de la immigració de Catalunya.

El sembrador és un recipient tallat en fusta que es fa servir per sembrar en línia recta i en paral·lel, tant en petits horts com en jardins de cases. És un dels objectes que connecta la col·lecció del MhiC amb les migracions de l’era global i el segle XXI. Ha arribat al museu de la mà d’un venedor ambulant d’origen senegalès que explica que hi ha gent que el compra sense saber la seva utilitat, convertint-lo en un objecte de decoració. És un exemple de la vida pròpia que tenen els objectes i de la confluència de coneixements i pràctiques que representen. 

GID N ṢṢENYAL

04. Territorialitat, identitat i diàleg intercultural

scroll to top icon