Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MhiC – Museu d’Història de la Immigració de Catalunya

Record d'un malson

Record d’un malson, Joan Brossa, 1989. Col·lecció Museu d’història de la immigració de Catalunya.

Record d’un malson, Joan Brossa, 1989. Col·lecció Museu d’història de la immigració de Catalunya.

Escultura poema de Joan Brossa, del 1989. Una cadira de ferro sosté una safata de bronze amb el cap de marbre de Josep M. Porcioles, alcalde de Barcelona durant l'època franquista, del 1957 al 1973.  Va ser una època de creixement urbanístic accelerat que va resultar en la construcció de polígons d’habitatges amb blocs d’edificis. El barri de la Mina va ser un projecte d’habitatges qüestionat des de la seva creació, i en aquest cas, font d’inspiració de Brossa vinculat amb el caràcter conflictiu de la obra.

GID N ṢṢENYAL

06. La indústria mou el món

scroll to top icon