Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MhiC – Museu d’Història de la Immigració de Catalunya

Armilles salvavides

Armilles salvavides, Col·lecció Museu d’història de la immigració de Catalunya.

Armilles salvavides, Col·lecció Museu d’història de la immigració de Catalunya.

Les armilles salvavides són dispositius personals per mantenir la flotació a l’aigua. Les armilles exposades al museu van ser cedides l’any 2017 per l’entitat Stop Mare Mortum. Provenen de l‘illa de Lesbos i són testimonis de la realitat migratòria a Europa així com de les condicions amb les què migren, havent de travessar el Mediterrani, les persones dels continents veïns.

GID N ṢṢENYAL

13. Les fronteres

scroll to top icon