Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MhiC – Museu d’Història de la Immigració de Catalunya

Maleta

Maleta, Col·lecció Museu d’història de la immigració de Catalunya.

Maleta, Col·lecció Museu d’història de la immigració de Catalunya.

Una maleta de cartró amb tancaments metàl·lics i revestida de tela. Es tracta d’un exemplar de les maletes típiques del segon i tercer terç del segle XX. Avui dia, noves maletes segueixen incorporant-se a la col·lecció del museu, per les donacions dels visitants, cedides com a testimonis del seu trànsit migratori.

GID N ṢṢENYAL

09. Testimoni 2: Com va ser el viatge?

scroll to top icon