Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MhiC – Museu d’Història de la Immigració de Catalunya

Sabates

Sabates, Col·lecció Museu d’història de la immigració de Catalunya.

Sabates, Col·lecció Museu d’història de la immigració de Catalunya.

Un parell de sabates estan exposades en un dels compartiments del Sevillano, dedicat a «la repressió de la immigració a Barcelona». Un interactiu ens presenta el testimoni d’un viatger: “Mai havia portat sabates al poble, espardenyes com a molt, però pel viatge li van deixar unes sabates per tenir aparença d’home de ciutat i poder evadir els controls policials que hi havien.”

Entre 1952 i 1957 més de 15.000 persones van ser deportades als seus llocs d’origen pels controls policials i les represàlies a la immigració. 

GID N ṢṢENYAL

10. Testimoni 3: La repressió de la immigració a Barcelona

scroll to top icon