Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

MhiC – Museu d’Història de la Immigració de Catalunya

Sant Adrià del Besòs

MhiC – Masia de Can Serra, Sant Adrià de Besòs.

MhiC – Masia de Can Serra, Sant Adrià de Besòs.

El Museu d’història de la immigració de Catalunya (MhiC) va obrir les seves portes l’any 2004 a la ciutat de Sant Adrià de Besòs. És un museu monogràfic dedicat al patrimoni i memòria migratòria. Des de la perspectiva d’un museu municipal vol plantejar una realitat global: els moviments humans i les migracions, i el seu impacte transformador al territori.

El MhiC presenta un recorregut en tres espais expositius permanents, que plegats fan un relat dels processos migratoris de forma genèrica des de la prehistòria fins al segle XXI. És un museu del segle XXI amb una clara vocació social i educativa. La creació del Fons patrimonial és oberta i participativa. Es construeix a partir dels materials i testimonis cedits pels visitants i els col·lectius que hi participen tant a les activitats del museu, com al seu espai virtual. 

El museu es gestiona des de el Àrea de Cultura del Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i forma part de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya, la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona i la Xarxa d’ICOM.

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

GID N ṢṢENYAL

Xẓar gid n ṣṣenyal n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa γidyuyat i yeǧan

NNITAQAT

<p>Espai de benvinguda del museu. <em>L&rsquo;andana. Punt de trobada</em>, MhiC.</p>
L’andana. Punt de trobada
L’andana. Punt de trobada
<p>Espai expositiu, <em>Humans en moviment</em>, MhiC.</p>
Humans en moviment
Humans en moviment
<p>Espai expositiu, <em>El Sevillano</em>, MhiC.</p>
El Sevillano
El Sevillano
<p>Espai expositiu, <em>Espai Migrar</em>, MhiC.</p>
Espai Migrar
Espai Migrar
<p>Seu i espai d&rsquo;exposicions temporals, <em>Masia Can Serra</em>, MhiC.</p>
Masia Can Serra
Masia Can Serra

ṚEHWAYEJ

<p><em>Maqueta del Camp de la Bota, </em>Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Maqueta del Camp de la Bota
Maqueta del Camp de la Bota
<p><em>Sembrador</em>, Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Sembrador
Sembrador
<p><em>Lletera</em>, Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Lletera
Lletera
<p><em>Record d&rsquo;un malson,</em>&nbsp;Joan Brossa, 1989. Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Record d'un malson
Record d'un malson
<p><em>Vag&oacute; del Sevillano, </em>1956, Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Vagó del Sevillano
Vagó del Sevillano
<p><em>Maleta, </em>Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Maleta
Maleta
<p><em>Sabates, </em>Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Sabates
Sabates
<p><em>Botons de puny, </em>Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Botons de puny
Botons de puny
<p><em>Armilles salvavides</em>, Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Armilles salvavides
Armilles salvavides
<p><em>Pastera</em>, Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Pastera
Pastera
<p><em>Catifa d&rsquo;oraci&oacute;</em>, Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Catifa d'oració
Catifa d'oració
<p><em>Tajin</em>, Col&middot;lecci&oacute; Museu d&rsquo;hist&ograve;ria de la immigraci&oacute; de Catalunya.</p>
Tajin
Tajin

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.mhic.net
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
mhic@sant-adria.net

RXAṚITA

scroll to top icon