Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Masia de Can Saragossa

Morter de ceràmica fet a mà

Base de morter de ceràmica feta a mà. Masia de Can Saragossa. Museu del Mar de Lloret de Mar.

Base de morter de ceràmica feta a mà. Masia de Can Saragossa. Museu del Mar de Lloret de Mar.

Aquests morters no eren gaire diferents dels que utilitzem ara. El gra es posava en un recipient de forma còncava i es triturava amb una altra pedra fins a obtenir-ne farina. El consum de cereals, rics en carbohidrats i proteïnes, va millorar la dieta i va contribuir a allargar l’esperança de vida.

scroll to top icon