Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

José Segrelles, mestre de la fantasia

José Segrelles pintant al seu estudi de Morningside Drive de Nova York

José Segrelles pintant al seu estudi de Morningside Drive de Nova York

Nova York, s.d.

Col·lecció particular

scroll to top icon