Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

José Segrelles, mestre de la fantasia

Esbós per a Gulliver

Esbós per a Gulliver

Cap a 1920

Dibuix a ploma sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon