Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

José Segrelles, mestre de la fantasia

Catàleg de l'exposició realitzada als Salons de Belles Arts d’El Siglo

Catàleg de l'exposició realitzada als Salons de Belles Arts d’El Siglo

Barcelona, 1925

Col·lecció particular

scroll to top icon