Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

José Segrelles, mestre de la fantasia

Banquet celebrat en honor de José Segrelles al Park Central Hotel

Banquet celebrat en honor de José Segrelles al Park Central Hotel

Nova York, 29 d’abril de 1931

Col·lecció particular

scroll to top icon