Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Investigació per estudiar els fòssils i conèixer i reconstruir la vida en el passat

Ús d’eines virtuals, com el TC i el làser, per poder estudiar els fòssils i plantejar hipòtesis sobre el passat.

Ús d’eines virtuals, com el TC i el làser, per poder estudiar els fòssils i plantejar hipòtesis sobre el passat.

En aquest àmbit s’expliquen les cinc línies d’investigació del centre i també com s’aplica el mètode científic i es genera nou coneixement.

Les cinc línies d’investigació són les següents: el Mesozoic, que estudia la fauna i flora de fa entre uns 250 i 65 milions d’anys, l’era dels dinosaures; el Neogen i Quaternari, que estudia la fauna de fa entre 23 milions d’anys i 10.000 anys; la paleobiologia, que estudia la biologia dels mamífers extingits i el seu entorn ecològic; la paleoprimatologia, que investiga l’origen i l’evolució dels primats, i la paleontologia virtual, que investiga el potencial de les noves tecnologies per estudiar els fòssils i que col·labora amb les anteriors.

Els investigadors es plantegen problemes científics i els intenten resoldre mitjançant la utilització d’un mètode que es pot resumir en quatre fases: la primera és l’observació de la peça d’estudi; la segona és la formulació d’una hipòtesi de treball, que més endavant es validarà o es descartarà; la tercera és la comprovació de la hipòtesi plantejada, mitjançant la comparació amb altre material fòssil i actual, la consulta de bibliografia, la utilització d’eines de la paleontologia virtual, etc.; i la darrera és la interpretació dels resultats obtinguts per validar o descartar la hipòtesi inicial. Si la hipòtesi és errònia, cal reformular-la.

ṚEHWAYEJ

<p>Reconstrucci&oacute; del cau de <em>Beremendia fissidens.</em> Institut Catal&agrave; de Paleontologia Miquel Crusafont.</p>
Beremendia fissidens
Beremendia fissidens
<p>Reconstrucci&oacute; d&rsquo;en Pau.Institut Catal&agrave; de Paleontologia Miquel Crusafont.</p>
En Pau, Pierolapithecus catala
En Pau, Pierolapithecus catalaunicus
<p>Reconstrucci&oacute; de <em>Myotragus balearicus.</em> Institut Catal&agrave; de Paleontologia Miquel Crusafont.</p>
Myotragus balearicus
Myotragus balearicus
<p>Reconstrucci&oacute; d&rsquo;un titanosaure. Institut Catal&agrave; de Paleontologia Miquel Crusafont.</p>
Titanosaure
Titanosaure
scroll to top icon