Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Fundació Stämpfli

ANG. N° 5, ref. 991, 1997

ANG. N° 5, ref. 991, Jacques Monory, 1997, oli sobre tela i contraplacat. Fundació Stämpfli.

ANG. N° 5, ref. 991, Jacques Monory, 1997, oli sobre tela i contraplacat. Fundació Stämpfli.

Jacques Monory (París, 1924) diu que les seves obres són com bocins de pel·lícules de cinema negre.

ANG. N° 5, ref. 991 és una obra molt efectista i inquietant, en què s’ha representat un assassinat. Tota l’acció de l’escena és dirigida per un mag, que porta a les mans el títol de l’obra en forma de trencaclosques ANG. N° 5, ref. 991, que ell fa i desfà com vol.

L’assassinat que s’hi narra és el d’una dona, en un ambient de trencament i de foscor extret del món del cinema negre i del còmic.

Per observar aquesta obra, cal que hi hagi força espai perquè l’espectador es pugui bellugar.

ΓIDYU

scroll to top icon