Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Fundació Stämpfli

5 cylindres polychromes

5 cylindres polychromes, Guy de Rougemont, 2000, PVC lacat. Fundació Stämpfli.

5 cylindres polychromes, Guy de Rougemont, 2000, PVC lacat. Fundació Stämpfli.

Guy de Rougemont (París, 1935) parteix de la idea de la ciutat com a jungla, i hi introdueix signes que, de manera molt clara (per la forma, pel color...), indiquen la presència humana (les columnes que interfereixen i modifiquen l’espai).

A 5 cylindres polychromes les columnes són de PVC amb retalls de vinil autoadhesiu Aironfix com a elements geomètrics. Tota l’obra consisteix en aquestes formes geomètriques: el cilindre, el quadrat i el rectangle. Recordem que des de l’antiguitat l’ésser humà va crear la geometria: un llenguatge amb el qual ha volgut codificar el món per conèixer-lo i dominar-lo. Són elements molt senzills, com també els colors, simples i primaris.

scroll to top icon