Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Fundació Stämpfli

Sitges

Primera Sala de la Fundació.

Primera Sala de la Fundació.

La Fundació Stämpfli reuneix una de les col·leccions d’art contemporani més rellevants de Catalunya. Impulsada pel matrimoni Pere i Anna Maria Stämpfli, la Fundació exhibeix a les seves instal·lacions, situades a la plaça de l’Ajuntament de Sitges, una selecció del seu fons, constituït per 90 obres de 60 artistes de 22 nacionalitats.

La Fundació Stämpfli va néixer l’any 2006 per canalitzar el projecte del matrimoni Stämpfli de dotar Sitges d’un centre d’art contemporani que aplegués obres d’artistes significatius del panorama internacional. Totes les obres que integren la col·lecció han estat donades pels mateixos artistes, els seus descendents o galeristes de relleu, i globalment configuren un corpus singular de l’art contemporani dels darrers cinquanta anys.

L’any 2011, la Fundació va inaugurar les seves instal·lacions, que disposen de tres sales on s’exhibeix una selecció del seu fons. En aquests primers anys de funcionament, la Fundació ha programat també exposicions monogràfiques cada sis mesos.

Pere Stämpfli és un artista conegut, valorat i cotitzat especialment a França, Suïssa, Bèlgica i els Estats Units. La seva obra forma part de les col·leccions públiques i privades més destacades d’Europa, els Estats Units, el Japó o Corea. Ha presentat una seixantena d’exposicions individuals —entre les quals al Centre Pompidou i la Galeria Nacional Jeu de Paume de París— i unes 230 de col·lectives al llarg de la seva dilatada trajectòria.

ṚEHWAYEJ

<p><em>5 cylindres polychromes</em>, Guy de Rougemont, 2000, PVC lacat. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
5 cylindres polychromes
5 cylindres polychromes
<p><em>ANG. N&deg; 5, ref. 991</em>, Jacques Monory, 1997, oli sobre tela i contraplacat. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
ANG. N° 5, ref. 991, 1997
ANG. N° 5, ref. 991, 1997
<p><em>Barcelone</em>, Jacques Villegl&eacute;, 2002, cartells esquin&ccedil;ats encolats sobre tela. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
Barcelone
Barcelone
<p><em>Coup de vent</em>, Err&oacute;, 2000, oli sobre tela. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
Coup de vent
Coup de vent
<p><em>St Bernard Tonnelet</em> [<em>El barrilet de sant Bernat</em>], Eduardo Arroyo, 1965, oli sobre tela. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
El barrilet Sant Bernard
El barrilet Sant Bernard
<p><em>Gossos corrent</em>, Henri Cueco, 1993, acr&iacute;lic sobre tela. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
Gossos corrent
Gossos corrent
<p><em>Jaune additif Denise &ldquo;A&rdquo;</em>, Carlos Cruz-D&iacute;ez, 2007, cromografia</p>
Jaune additif Denise “A”
Jaune additif Denise “A”
<p><em>La Bella i el maniqu&iacute;</em>, Peter Klasen, 2008, acr&iacute;lic sobre tela i ne&oacute;. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
La Bella i el maniquí
La Bella i el maniquí
<p><em>La roue de la connaissance</em>, Bernard Rancillac, 1985, acr&iacute;lic, contraplactat, roda de bicicleta i objectes. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
La roue de la connaissance
La roue de la connaissance
<p><em>La, la, la</em>, Bernard Moninot, 2005, serigrafia sobre vidre i diapas&oacute; de cristall. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
La, la, la
La, la, la
<p><em>Paysage</em>, Vladimir Veličković, 2001, oli sobre tela. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
Paysage
Paysage
<p><em>Rouge baiser, </em>Pere St&auml;mpfli, 1966-2002, oli sobre plaf&oacute; retallat. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
Rouge baiser
Rouge baiser
<p><em>Sens dessus dessous, t&ecirc;te, rouge, jaune, bleu</em>, G&eacute;rard Fromanger, 2008, acr&iacute;lic sobre tela. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
Sens dessus dessous, tête, rou
Sens dessus dessous, tête, rouge, jaune, bleu
<p><em>Sur-Nature, Graine n&ordm; 11</em>, Miguel Chevalier, 2005, obra de realitat interactiva. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
Sur-Nature, Graine nº 11
Sur-Nature, Graine nº 11
<p><em>Town &amp; Country n&uacute;m. 2</em>, Pere St&auml;mpfli, 1972, oli sobre plaf&oacute; retallat. Fundaci&oacute; St&auml;mpfli.</p>
&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
Town & Country núm. 2, 1972
Town & Country núm. 2, 1972

ΓIDYU

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.fundacio-stampfli.org/fundacio/
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
museusdesitges@diba.cat

RXAṚITA

scroll to top icon