Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Fundació Joan Miró

Pintura (El guant blanc), Joan Miró, 1925

Pintura (El guant blanc), Joan Miró, 1925, oli damunt tela, 113 × 89,5 cm, Fundació Joan Miró, Barcelona.

Pintura (El guant blanc), Joan Miró, 1925, oli damunt tela, 113 × 89,5 cm, Fundació Joan Miró, Barcelona.

Entre els anys 1925 i 1927, Joan Miró fa més d’un centenar d’obres a Mont-roig i a París. Són les anomenades «Pintures de somni», de les quals forma part aquesta obra.

A Pintura (El guant blanc) els elements apareixen descontextualitzats. El llenguatge és figuratiu, però l’escenari de la representació no és cap paisatge ni cap altre lloc, sinó un fons neutre i monocrom. Miró es deslliura dels detalls descriptius i la seva creació es torna silenciosa, amb pocs elements, els quals condensen tot el significat, sovint enigmàtic, que troba un marc de referència en el llenguatge poètic, ple d’evocacions.

scroll to top icon