Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Fabrica dera lan (Vielha)

Diable

El diable rebia la força motriu a través d’una corretja que l’unia a l’embarrat.Fabrica dera lan (Vielha). Musèu dera Val d'Aran.
.

El diable rebia la força motriu a través d’una corretja que l’unia a l’embarrat.Fabrica dera lan (Vielha). Musèu dera Val d'Aran.

.

El diable s’encarregava d’obrir i separar els flocs de llana, és a dir, fer-ne el primer pentinat.

La llana es col·locava sobre la cinta transportadora i era regada amb un rajolí d’oli de baixa qualitat, que ajudava a fer que aquesta llisqués millor durant el procés de pentinat. La cinta introduïa la llana dins el calaix, on dos cilindres dentats pentinaven la llana, que sortia, un cop cardada, per un forat posterior.

Aquesta màquina perillosa va rebre el nom de diable a causa dels accidents que ocasionava als treballadors.

scroll to top icon