Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Fabrica dera lan (Vielha)

Mule-jenny

La mule-jenny és la precursora de màquines com la berguedana o les selfactines. Fabrica dera lan (Vielha). Musèu dera Val d'Aran.

La mule-jenny és la precursora de màquines com la berguedana o les selfactines. Fabrica dera lan (Vielha). Musèu dera Val d'Aran.

La mule-jenny era una filadora intermitent que s’encarregava de filar la llana, és a dir, de fer fil amb les metxes que provenien de la carda metxera.

Aquesta filadora intermitent funcionava a dos temps: primer estirava i torçava el fil, i, després d’una pausa, l’enrotllava en el fus.

Es tracta d’una màquina semimecanitzada, pel fet que una part del seu funcionament era de caràcter manual. Un operari l’havia de controlar constantment, perquè, en el cas que un dels fils es trenqués, calia aturar el procés per nuar-lo i, així, evitar que aquest malmetés la resta.

scroll to top icon