Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Reproducció de Darrers fulls del llibre Fulls de la vida

Ramon Pichot i Gironès (Barcelona, 1862 – París, 1925)

Reproducció de Darrers fulls del llibre Fulls de la vida, de Santiago Rusiñol, 1898

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon