Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

2.2. L’enquadernació d’art a Catalunya en temps del Modernisme

Enric Prat de la Riba i Sarrà 
Ley jurídica de la industria,1898.
Biblioteca de Catalunya, Barcelona
 

Enric Prat de la Riba i Sarrà 

Ley jurídica de la industria,1898.

Biblioteca de Catalunya, Barcelona

 

Molts bibliòfils volien que els seus llibres fossin peces d’art i tinguessin enquadernacions úniques. Per això, van aparèixer nous tallers d’enquadernació d’alta qualitat tècnica.

És el cas dels tallers d’Àngel Aguiló, d’Anglada & Basa, de Miquel-Rius o d’Hermenegildo Miralles, i del dissenyador Hermenegildo Alsina Munné.

La decoració de les enquadernacions solia encarregar-se a artistes, i podia ser d’estil historicista o modern.

Una de les tècniques d’enquadernació més utilitzada va ser el repussat en pell, una tècnica artesana que obtenia dibuixos en relleu sobre pell.

 

Enric Prat de la Riba i Sarrà (Castellterçol, Barcelona, 1870-1917)

Ley jurídica de la industria. Barcelona, Libr. Penella y Bosch, 1898.

Enquadernació del taller Miquel-Rius, executada per Joaquim Figuerola, cap a 1905

Pirogravat, mosaic, incisió i daurat sobre pell

Biblioteca de Catalunya, Barcelona

scroll to top icon