Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Home llegint

Antoni Fabrés i Costa (Barcelona, 1854 – Roma, 1938)

Home llegint, cap a 1902-1907

Carbonet sobre paper

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. Donació de l’artista, 1925

scroll to top icon