Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Coberta de Crisantemes

Alexandre de Riquer i Ynglada (Calaf, Barcelona, 1856 – Palma de Mallorca, 1920)

Coberta de Crisantemes. Barcelona, J. Thomas, 1899

Impressió i estampació en sec sobre cartolina

Col·lecció Joan Graells

scroll to top icon