Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Coberta de Vida del Escudero Marcos de Obregón

Lluís Domènech i Montaner (Barcelona, 1850-1923)

Coberta de Vida del Escudero Marcos de Obregón, «Biblioteca Arte y Letras», 1881

Impressió sobre tela editorial

Col·lecció particular

scroll to top icon