Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

L’oeuvre de Puig i Cadafalch

Josep Puig i Cadafalch (Mataró, Barcelona, 1867 – Barcelona, 1956)

L’oeuvre de Puig i Cadafalch. Barcelona, Parera Editeur, 1904

Impressió, relleu i fotografia enganxada sobre paper

Col·lecció Albert Obradors (Llibreria Casals)

scroll to top icon