Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Exlibris universal i portada de l’Anuari Oliva

Víctor Oliva i Sala (1861-1928)

Exlibris universal i portada de l’Anuari Oliva. Oliva, impressor: Vilanova y Geltrú, 1907

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon