Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Coberta de Calendario para el año 1892

Josep Pascó i Mensa (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 1855 – Barcelona, 1910)

Coberta de Calendario para el año 1892, de la casa Henrich y Cia., 1892

Impressió sobre pergamí

Col·lecció particular

scroll to top icon