Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Cartell de Llibre d’hores

Adrià Gual i Queralt (Barcelona, 1872-1943)

Cartell de Llibre d’hores, 1899

Litografia amb pigment metàl·lic sobre paper

Col·lecció Marc Martí

scroll to top icon