Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Màquina de cosir sacs amb motor Singer

Màquina de cosir sacs amb motor Singer. Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

 

Màquina de cosir sacs amb motor Singer. Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

 

Abans els sacs on s’ensacava la farina eren de cotó i es reutilitzaven. Quan s’esquinçaven calia cosir-los. Aquesta màquina de cosir era la que es feia servir per sargir els sacs. És la única tasca de la fàbrica en la que participaven les dones, que venien a cosir sacs a la Farinera a hores.

scroll to top icon