Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Armari Índex de Pelsencke

Armari Índex de Pelsencke. Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

 

Armari Índex de Pelsencke. Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

 

No es pot fer farina equilibrada d'una única varietat de blat. La barreja de diferents varietats en proporcions determinades ens permetrà obtenir el tipus de farina que ens interessa fabricar, apta per fer un producte o un altre, com pa, pastisseria, pizzes, etc. Per fer una bona barreja hem de conèixer les característiques de les diferents varietats de blat que ens arriben a la Farinera. Per això ens caldrà obtenir analítiques dels blats, que són diferents segons la informació que ens interessa obtenir. A la Farinera en podem fer una de ben senzilla, l'índex de Pelshenke, que permet fer-nos una idea de la qualitat del blat.

scroll to top icon