Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Recol·lector de mànegues marca EMSA (Establecimientos Morros SA)

Recol·lector de mànegues per al filtratge de la farina, 1947. Fotografia del fons EFCE. Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

 

Recol·lector de mànegues per al filtratge de la farina, 1947. Fotografia del fons EFCE. Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

 

L’aire té un paper molt important en el sistema austrohongarès.

L’aire és creat per quatre aspiradors. A la secció de mòlta serveix per a la refrigeració dels molins i perquè el sasor pugui dur a terme la separació de les sèmoles. L’aire aspirat porta partícules de farina en suspensió que són recollides al recol·lector de mànegues i enviades de nou als plansichters. D’aquesta manera s’aconsegueix que la pèrdua de producte sigui mínima.

scroll to top icon