Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Ecomuseu de les valls d'Àneu

Sant Pere de Sorpe

Els darrers treballs de restauració ofereixen una visió renovada de l’església.

Els darrers treballs de restauració ofereixen una visió renovada de l’església.

L'edifici original era de planta basilical, de tres naus i tres absis. L’actual, per raons desconegudes, és ben diferent. Hi ha una nau única, que la fa un dels pocs casos en què se n’ha capgirat el sentit. La porta actual està a la façana est, on era l'arc triomfal de l'absis central, avui desaparegut. Tampoc no es conserva l'absidiola sud.

Del campanar de torre original es veuen les decoracions llombardes i les finestres geminades en la seva cara oest, però en gran part va ser refet al segle XVIII.

A l'interior es conserven els següents elements romànics: una pica beneitera, una pica d'olis amb figures esculpides de lleones i una magnífica pica baptismal. Gran part dels frescos murals són al Museu Nacional d'Art de Catalunya i al Museu Diocesà de La Seu d'Urgell. Es conserva també, íntegre, un retaule renaixentista restaurat. Resulten interessants les troballes aparegudes durant la restauració de l'any 2013: pintures romàniques i altres elements per oferir una nova visió de l'església.

RXAṚITA

LMEƐLUMAT

scroll to top icon