Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Ecomuseu de les valls d'Àneu

Arquitectura exterior

Vista general de la façana de Casa Gassia.

Vista general de la façana de Casa Gassia.

La Casa Gassia és un bon exemple de l’arquitectura pirinenca anterior al segle XX. Els materials són els que hi ha al país: pedra i fusta. Cal imaginar-la arrebossada i blanca, com corresponia a una casa rica.

Una casa és un edifici viu que constantment està en evolució i transformació, íntimament lligada a la vida dels seus habitants. Els canvis socials, econòmics i culturals fan que les cases siguin un bon testimoni cultural de com han canviat històricament les formes de vida d’un territori o país. Observant els murs exteriors es veuen portes i finestres que semblen correspondre a nivells diferents de les actuals. Les formes de l’edifici han anat variant al llarg dels anys, en funció de l’economia i les necessitats de la gent que hi ha viscut.

Casa Gassia era funcional: aquí es dedicaven a l’agricultura i la ramaderia i, per tant, tenien quadra, paller, batedor i habitatge. Al mateix temps es va procurar que fos bonica i còmoda.

La casa no és únicament un edifici on viure, també és un concepte amb el qual s’identifica una família o grup domèstic concret, un grup social i també un seguit de propietats, terres i bestiar que acaben formant un tot que integra un patrimoni material i immaterial.

ṚEHWAYEJ

<p>Porta principal d&rsquo;acc&eacute;s a Casa Gassia. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Porta principal
Porta principal
<p>Detall de la balconada, que combina decoraci&oacute; tornejada i una cara humana al suport inferior. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Balconada
Balconada
scroll to top icon