Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Ecomuseu de les valls d'Àneu

Esterri d’Àneu

Casa Gassia d’Esterri d’Àneu és la seu de l’Ecomuseu.

Casa Gassia d’Esterri d’Àneu és la seu de l’Ecomuseu.

L'Ecomuseu de les valls d'Àneu es va obrir al públic el mes de juny de 1994. Avui és una entitat viva que, a partir de la recerca, la conservació, la difusió i la restitució del patrimoni integral, té com a objectiu participar en el desenvolupament econòmic i social de les valls d'Àneu i de la resta del Pallars.

L'Ecomuseu permet conèixer millor la realitat natural i cultural del territori aneuenc i les transformacions que s'hi han anat succeint en les darreres dècades. Dóna al públic visitant una completa informació sobre el passat i el present de la zona i alhora propicia la reflexió sobre les possibilitats de futur. A diferència dels museus tradicionals, l'Ecomuseu no es reclou en un edifici, sinó que s'escampa territori enllà per tal d’explicar la vida de les valls que el conformen. Es vertebra, doncs, a partir de centres patrimonials repartits pels pobles d'Àneu.

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

NNITAQAT

<p>Vista general de la fa&ccedil;ana de Casa Gassia.</p>
Arquitectura exterior
Arquitectura exterior
<p>El rebost de Casa Gassia era un espai ideal per a la conservaci&oacute; d&rsquo;aliments.</p>
El rebost
El rebost
<p>El mobiliari i les peces que es mostraven a la sala indicaven l&rsquo;estatus social de la fam&iacute;lia.</p>
La sala
La sala
<p>Abans era habitual que la canalla compart&iacute;s habitaci&oacute; i llit.</p>
L'habitació de la canalla
L'habitació de la canalla
<p>A la mateixa habitaci&oacute; de la casa on es naixia, tamb&eacute; s&rsquo;hi moria.</p>
L’habitació de matrimoni
L’habitació de matrimoni
<p>L&rsquo;espai que reunia bona part de l&rsquo;activitat de la casa era la cuina.</p>
La cuina
La cuina
<p>El paller, a la tardor, era ple d&rsquo;herba i palla fins al capdamunt.</p>
El paller
El paller

ṚEHWAYEJ

<p>Porta principal d&rsquo;acc&eacute;s a Casa Gassia. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Porta principal
Porta principal
<p>Detall de la balconada, que combina decoraci&oacute; tornejada i una cara humana al suport inferior. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Balconada
Balconada
<p>Dins del graner es guardaven els formatges per evitar que s&#39;assequessin i conservar-los millor. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Graner
Graner
<p>El teler de Casa Gassia data del segle XVII. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Teler
Teler
<p>Un rellotge Morez no nom&eacute;s indicava l&rsquo;hora, sin&oacute; tamb&eacute; el nivell econ&ograve;mic familiar. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Rellotge
Rellotge
<p>Sopera de Gerri de la Sal, testimoni de l&rsquo;activitat artesanal desenvolupada fins a mitjans del segle XX. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Sopera de Gerri de la Sal
Sopera de Gerri de la Sal
<p>El vestit de bateig tenia socialment un alt valor simb&ograve;lic. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Vestit de bateig
Vestit de bateig
<p>Qui devia ser la nena que es va fer aquesta nina? Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Nina de draps
Nina de draps
<p>El llit, com altres peces del mobiliari, incorpora elements de caire religi&oacute;s i de protecci&oacute;. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Llit
Llit
<p>El mateix vestit que era emprat per al casament, tamb&eacute; ho era per a l&rsquo;enterrament. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Vestit de núvia
Vestit de núvia
<p>Amb la collada es portava l&rsquo;aigua a casa des de la font m&eacute;s propera. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Collada
Collada
<p>Fets amb ferro forjat, els cremalls presenten nombrosos motius decoratius. Ecomuseu de les valls d&#39;&Agrave;neu.</p>
Cremalls
Cremalls

LIMTIḌAḌAT

<p>El Jes&uacute;s i la Rosa elaboren el formatge amb la llet del seu propi ramat de cabres.</p>
Formatgeria la Roseta de Gavàs
Formatgeria la Roseta de Gavàs
<p>La fa&ccedil;ana sud de Sant Joan destaca per l&rsquo;abund&agrave;ncia d&rsquo;elements escult&ograve;rics.</p>
Sant Joan d'Isil
Sant Joan d'Isil
<p>La fa&ccedil;ana est de Sant Pere est&agrave; encap&ccedil;alada per tres absis semicirculars d&rsquo;estil llombard.</p>
Sant Pere del Burgal
Sant Pere del Burgal
<p>Els darrers treballs de restauraci&oacute; ofereixen una visi&oacute; renovada de l&rsquo;esgl&eacute;sia.</p>
Sant Pere de Sorpe
Sant Pere de Sorpe

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.ecomuseu.com/
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
ecomuseu@ecomuseu.com

RXAṚITA

scroll to top icon