Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs

Limanda (armari)

Armari de roba del segle XVIII fet de fusta de pi i de noguer. Aquesta limanda també feia funcions d’escriptori. Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs. Musèu dera Val d'Aran.

&

Armari de roba del segle XVIII fet de fusta de pi i de noguer. Aquesta limanda també feia funcions d’escriptori. Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs. Musèu dera Val d'Aran.

&

Dins la societat aranesa dels segles XVIII i XIX, el vestit era una necessitat cara. Per això, el rober dels habitants d’Aran era molt reduït, fins i tot el dels més rics i afortunats.

La major part de les peces de vestir es portaven i conservaven durant molt de temps, a vegades tota la vida, i s’arribaven a deixar en testament.

Les noces eren un dels pocs moments privilegiats en la vida de les persones per formar l’aixovar i adquirir noves peces de vestir. Per això aquestes es consignaven detalladament en els capítols matrimonials que signava el futur matrimoni.

 

scroll to top icon