Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs

Cernedor

El cernedor estava connectat únicament a una de les tres moles de què disposava el molí. Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs. Musèu dera Val d'Aran.

 

El cernedor estava connectat únicament a una de les tres moles de què disposava el molí. Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs. Musèu dera Val d'Aran.

 

El cernedor és l’aparell encarregat de cerndre els diferents tipus de farina, que es podien destinar a elaborar pa o menjar per als animals.

El cernedor està format per un caixó que disposa d’una entrada a la part superior, per on la sínia abocava la farina que recollia d’un canaló situat a la farinera. La farina queia al tambor interior, on una malla amb diversos gruixos filtrava els diferents tipus de farina. El tambor es movia per l’acció d’un sistema de rodes dentades que li transmetien el moviment del rodet.

scroll to top icon