Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Claustre del convent de Sant Francesc

Ala del claustre del convent de Sant Francesc d’Assís

Creueria d’una ala del claustre del convent de Sant Francesc d’Assís. Museu de Terrassa.

 

Creueria d’una ala del claustre del convent de Sant Francesc d’Assís. Museu de Terrassa.

 

El convent, de frares menors recol·lectes s’inaugurà l'any 1612.

El claustre és de planta quadrada, amb planta baixa i dos pisos.

A la planta baixa, sota les voltes d’aresta, hi ha vint-i-sis plafons ceràmics policroms (1671-1673), atribuïts a l’obrador del mestre gerrer barceloní Llorenç Passoles. En fou el promotor Pere de Fizes, castlà del castell de Terrassa.

Aquests plafons narren la vida de sant Francesc d’Assís i estan considerats com uns dels exemplars més importants a Catalunya. Els personatges vesteixen segons la seva classe social i tenen una clara voluntat expressiva.

scroll to top icon