Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Mostra de teixit compressiu

Teixit compressiu. Foto Quico/CDMT 

Teixit compressiu. Foto Quico/CDMT 

Alguns teixits actuals serveixen per a protegir-nos i guarir-nos; és el cas dels teixits compressius elaborats amb fibres elàstiques. Davant una lesió muscular és freqüent que siguin necessaris tractaments amb elements compressius que subjectin el múscul. Cal conèixer les característiques concretes d’aquests teixits -elasticitat i extensibilitat- per tal d’aplicar-los de forma adequada si el vol una recuperació ràpida.

scroll to top icon