Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Tecnologia i creativitat

La tecnologia de filar, teixir i acabar ha evolucionat en tres direccions: regularitat, qualitat i preu. Aconseguir partides de fil i de teixit amb les mateixes característiques (gruix, densitat, color...), dins d’uns paràmetres de qualitat predeterminats i amb uns marges comercials acceptables. Al darrera d’aquesta evolució s’han desenvolupat coneixements, tècniques i màquines que avui no sols ens permeten filar o teixir sinó també crear fibres noves o mescles adaptades a cada necessitat.

Ara no fem fil per vendre al teixidor, i teixit per vendre al confeccionista, sinó que encarreguem el fil i el teixit que necessitem per a un determinat producte final, ja sigui una peça d’indumentària, una moqueta, una corda per escalar, un filtre de laboratori o un teixit per a cirurgia. La recerca és infinita, i les possibilitats tècniques també.

  • Biopolímers.
  • Microencapsulació.
  • Nanotecnologia.
  • Teixits per a composites.
  • Polièster reciclat.
  • Teixits de protecció personal.
  • Teixits lumínics.
  • Teixits mèdics.
  • Teixits metàl·lics per arquitectura.
  • Gespa artificial.

ṚEHWAYEJ

<p>Gespa artificial. Fotografia de Quico / CDMT.&nbsp;Centre de Documentaci&oacute; i Museu T&egrave;xtil. Terrassa.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mostra de gespa artificial
Mostra de gespa artificial
<p>Pala de mol&iacute; e&ograve;lic de fibra t&egrave;xtil. Fotografia de Quico / CDMT.&nbsp;Centre de Documentaci&oacute; i Museu T&egrave;xtil. Terrassa.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mostra de pala de molí eòlic d
Mostra de pala de molí eòlic de fibra tèxtil
<p>Teixit compressiu. Fotografia de Quico / CDMT.&nbsp;Centre de Documentaci&oacute; i Museu T&egrave;xtil. Terrassa.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mostra de teixit compressiu
Mostra de teixit compressiu
scroll to top icon