Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Centre d’Interpretació de la Presa de la Baells

Galeria perimetral

Galeria perimetral.

Galeria perimetral.

La presa es va projectar perquè es pogués inspeccionar sempre mitjançant un sistema d’escales i d’ascensors. La galeria perimetral va des de l’extrem dret, seguint tot el perímetre de la presa, fins al fons i torna a pujar pel marge esquerre fins a l’extrem esquerre, sempre per sobre de la cimentació. Per tant, segueix tot el seu perímetre. Aquesta galeria perimetral comunica amb les quatre galeries de visita totalment idèntiques i horitzontals, que els tècnics visiten cada dia per prendre mesures amb els aparells d’auscultació per tal de mesurar les variables.

scroll to top icon