Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Centre d'interpretació de l'or del Segre

La producció de l’or al riu Segre

L’espai expositiu permet fer un recorregut per l’explotació del riu Segre al llarg de la història.

L’espai expositiu permet fer un recorregut per l’explotació del riu Segre al llarg de la història.

L’espai s’endinsa en un passadís que simula un viatge pel riu Segre i que embolcalla el visitant en la bultra (mot propi de Balaguer amb que es denomina la vegetació de ribera). Es proposa un recorregut històric per l’explotació de l’or al Segre, un riu aurífer que, durant el seu llarg trajecte, diposita a les arenes i graves unes petites partícules d’or. Aquestes partícules són producte de l’erosió de les muntanyes dels Pirineus, juntament amb altres minerals com el quars, el zircó, la magnetita i la mica.

La recerca d’or al Segre està documentada ja des d’època romana a la zona de la Cerdanya, però tingué moments d’especial activitat en època andalusina i, posteriorment, als segles XVI i XVII. Llavors es començà a utilitzar el mercuri com a amalgamant per poder extreure les partícules d’or de l’arena.

Els plafons i les vitrines expliquen i il·lustren la vinculació històrica de Balaguer i la plana de Lleida amb la cerca de l’or com una activitat econòmica més, fins que, progressivament, és abandonada quan els costos per extreure’n foren més alts que no pas el benefici que se n’obtenia.

ṚEHWAYEJ

<p>Palletes d&rsquo;or extretes del riu Segre a l&rsquo;altura del terme de Balaguer.&nbsp;Centre d&#39;interpretaci&oacute; de l&#39;or del Segre. Museu de la Noguera.</p>

<p>&nbsp;</p>
Palletes d’or
Palletes d’or
<p>Reproducci&oacute; d&rsquo;un disc d&rsquo;or amb l&rsquo;aplicaci&oacute; d&rsquo;un camafeu oval.&nbsp;Centre d&#39;interpretaci&oacute; de l&#39;or del Segre. Museu de la Noguera.</p>

<p>&nbsp;</p>
Disc d’or amb camafeu oval
Disc d’or amb camafeu oval
scroll to top icon