Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Centcelles

Constantí

Vista actual de la façana principal del conjunt monumental de Centcelles (Constantí).

Vista actual de la façana principal del conjunt monumental de Centcelles (Constantí).

Edifici monumental d’uns 90 m de façana presidit per una gran sala circular coberta amb cúpula decorada amb pintures i mosaics. El mosaic de la cúpula s’ordena en tres frisos principals. L’inferior representa una cacera; l’intermedi és un recull d’episodis de l’Antic i del Nou Testament, i el superior conté quatre escenes de personatges d’alt rang separats per les representacions de les estacions.

Es tracta del mosaic de cúpula amb temàtica cristiana més antic del món romà.

Un esplèndid edifici construït entre els segles IV i V, a la vora de Tàrraco, que, malgrat la dilatada i intensa recerca de què ha estat objecte (especialment a càrrec de l’Institut Arqueològic Alemany de Madrid), continua sent de funció controvertida: mausoleu, vil·la, basílica, base militar, etc.

Anteriorment, en aquest mateix indret s’havien documentat restes d’un assentament tardorepublicà (segles II-I aC) i d’una vil·la altimperial (segles I-III dC).

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

NNITAQAT

<p>Vista general de la sala amb la c&uacute;pula de mosaic.</p>
Sala amb la cúpula de mosaic
Sala amb la cúpula de mosaic
<p>Detall de l&rsquo;hipocaust dels banys meridionals del conjunt de Centcelles.</p>
Banys de Centcelles
Banys de Centcelles

ṚEHWAYEJ

<p>Vista general de la c&uacute;pula de mosaic de la vil&middot;la de Centcelles. Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Cúpula de mosaic
Cúpula de mosaic

ΓIDYU

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.mnat.cat
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
mnat@gencat.cat

RXAṚITA

scroll to top icon